Het is goed dat het kabinet ‘vroegsignalering’ van schulden mogelijk wil maken. Het voorstel daartoe lijkt gemeenten echter te veel in een keurslijf te dwingen. Dat maakt het niet in alle gevallen een vooruitgang, blijkt uit de reacties.

Gemeenten en andere partijen konden tot woensdag commentaar leveren op de internetconsultatie. Het kabinet wil het college expliciet bevoegd maken ‘tot het verwerken van persoonsgegevens in verband met de schuldhulpverlening’. Dit biedt een wettelijke grondslag voor lokale overheden om aan te kloppen bij burgers met betalingsachterstanden, in plaats van dat zij zelf aan de bel trekken. Gegevens van woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars gaan met dat oogmerk naar de gemeente.

Lees het complete artikel op de website van Gemeente.nu:

‘Vroeg ingrijpen bij schulden te strak van opzet’