De situatie van bijstandsgerechtigden met schulden is tussen 2010 en 2015 nauwelijks veranderd, concludeert Panteia naar aanleiding van onderzoek. Uit de studie blijkt ook dat bijstandsontvangers juist een verhoogd risico lopen op het maken van schulden. Bij gemeenten zitten nog de nodige knelpunten in de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden met schulden.

Gemeenten hebben volgens de onderzoekers nog onvoldoende zicht op schuldenproblematiek bij bijstandsklanten. Zij worden ook niet als aparte doelgroep gezien. Door met een signaleringsvragenlijst te werken, kunnen bijstandsconsulenten volgens de onderzoekers meer gestructureerd doorvragen. Een ander probleem is dat afdelingen werk en inkomen en afdelingen armoede en schuldhulpverlening nog te vaak langs elkaar heen werken. Werk en inkomen zou onderdeel van de schuldhulpverleningsketen moeten zijn.

Lees het complete artikel op binnenlandsbestuur.nl en download het PDF bestand van Panteia:

Schuldbeleid gemeenten te versnipperd

Download PDF van Panteia.nl