De aanpak van overlast door middel van een bestuurlijke boete lijkt vooralsnog weinig nut te hebben. Een derde van de boetes die de handhavers op straat uitschrijven, blijkt te worden uitgereikt aan dak- en thuislozen. En die betalen niet.

In Amsterdam geldt sinds jaar en dag de afspraak dat deze boetes niet worden geïnd. Omdat de dak- en thuislozen daarvan op de hoogte zijn, is van een afschrikwekkende werking geen sprake meer, valt te lezen in de evaluatie van het instrument van de bestuurlijke boete.

In 2017 werden in Amsterdam 13.500 boetes uitgedeeld aan veroorzakers van overlast in de publieke ruimte. Ruim 4000 bonnen kwamen terecht bij dak- en thuislozen, 60 procent was van buitenlandse herkomst. De meeste boetes werden uitgeschreven wegens buitenslapen.

Boetes overlast gaan vooral naar daklozen, die niet betalen