Vooral eenoudergezinnen en huishoudens met een lager inkomen kampen het vaakst en langst met de terugbetaling van onterecht uitgekeerde toeslagen. Dat concludeert de rekenkamer uit onderzoek.

Als de situatie van gezinnen tussentijds verandert, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de toeslag. Kinderen gaan bijvoorbeeld uit huis, mensen gaan meer verdienen of gaan trouwen of juist scheiden. Juist door het systeem van voorschotten gaat het vaak mis en volgen terugvorderingen. Dit leidt er toe dat teveel ontvangen toeslagen, jaren later als nog terug betaald moet worden.

Lees het complete artikel op de website van het AD:

Minima in de knel door onterecht uitgekeerde toeslagen

Foto: Ministerie van Financiën uit video op Vimeo.