Het Leger des Heils heeft in Utrecht een succesvolle pilot afgerond met een speciale medewerker voor dakloze EU-migranten. Het doel was om de problematiek van deze groep beter te begrijpen en te ontdekken waar de gaten en kansen liggen in het huidige systeem rondom EU-migranten. De inzet van de medewerker zorgde ervoor dat het Leger des Heils zich flexibeler kon bewegen en makkelijker contact kon maken met dakloze EU-migranten op straat.

Uit de pilot bleek dat er een verschil is tussen ‘recht hebben’ en ‘recht krijgen’ voor deze groep daklozen. Veel EU-migranten zijn niet op de hoogte van hun rechten in Europa vanwege onwetendheid in wet- en regelgeving. Het Leger des Heils wil daarom informatie verzamelen en verspreiden over de rechten van EU-burgers in Nederland. Een netwerk van rechtsgeleerden en advocaten is opgezet om advies te geven op basis van de opgebouwde rechten van een burger.

De pilot werd als succesvol ervaren en het Leger des Heils heeft besloten om door te gaan met de inzet van medewerkers dakloze EU-migranten. Er is zelfs een landelijke projectgroep opgericht om een koers te bepalen. Medewerkers zijn al aan de slag in alle G4 regio’s en regio zuidoost. Het Leger des Heils heeft hiermee een gewaardeerde expertrol kunnen vervullen en hoopt hiermee nog meer dakloze EU-migranten te kunnen helpen.

Lees op de website van de VNG meer over deze pilot:

Geslaagde pilot Leger des Heils met dakloze EU-migranten

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!