Zelfredzaamheid is een reden waarom mensen geen toegang krijgen tot de Maatschappelijk Opvang. Zo is het opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning: De Wmo is bedoeld om mensen, die niet zelfredzaam zijn vanwege een beperking of vanwege chronische psychische of psychosociale problemen, maatschappelijke opvang te bieden.

Dat betekent dat veel mensen momenteel de boodschap krijgen dat ze zelf maar een oplossing moeten zoeken. Het is de vraag hoe deze mensen er na een paar maanden op straat overleven bij staan. Misschien komen ze dan wel in aanmerking voor opvang?

Er moet snel een oplossing komen voor het uitsluiten van mensen van hulp bij dakloosheid.

Op de website van radar.avrotros.nl kunt u lezen hoe verschillende Gemeenten er mee omgaan:

Radar Checkt! Gedwongen op straat slapen door gemeente