Als aandachtspunten hadden zij: zichtbaarheid clientenraad, betere hygiëne en een privéruimte. De Haagsche Zaak heeft alle punten opgepakt en verbetert. Zo ziet u op de foto al drie leden van clientenraad Haagse Zaak, is er een aparte ruimte voor mensen die Privézaken willen regelen en is er een schoonmaak rooster opgehangen in de toiletten.

Certificaten

De voorziening heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan een aantal verbeterpunten die uit interviews onder bezoekers/cliëntBlogs en naar voren zijn gekomen. Deze verbeterpunten zijn in maart in een ‘keuringsbijeenkomst’ in overleg tussen een cliëntenkeuringsteam en medewerkers van de instellingen vastgesteld. De instellingen hebben de afgelopen tijd op overtuigende wijze aan deze verbeteringen gewerkt. Het betrof zaken als zichtbaarheid clientenraad, betere hygiëne en een privéruimte. De certificaten zijn door de leden van het keuringsteam uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de instellingen.

De Achterban

Het keuringsteam bestaat uit vrijwilligers van De Achterban, het actieve cliëntenplatform maatschappelijke opvang (MO) en openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGz) in Den Haag. Dit keurt momenteel in samenwerking met Stichting Straat Consulaat en het Verwey-Jonker Instituut acht dagbestedingsvoorzieningen in Den Haag. Dat gebeurt via de al eerder in Den Haag, Amsterdam en Almere toegepaste PAja! methode. Via een stappenplan wordt een participatie-audit uitgevoerd: een keuring van onderop voor-en-door cliënten. Het lopende project in Den Haag is het eerste project onder volwassenen – eerder was de doelgroep jongeren – en is ook het eerste dat zich concentreert op het belangrijke aspect van dagbesteding: participatie, scholing en werk.

Initiatiefnemers van het Haagse project zijn het Straat Consulaat, het cliëntenplatform De Achterban en het Verwey-Jonker Instituut. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818, Skanfonds en de Gemeente Den Haag en loopt nog tot september.

Opbrengsten

In 2009 ontwikkelden het Verwey-Jonker Instituut en de Volksbond in Amsterdam een methode om zwerfjongeren te laten participeren, de Participatie Audit (zwerf)Jongeren Amsterdam (PAja!). De methode is meerdere keren geëvalueerd en inmiddels toegepast in verschillende steden en door verschillende groepen. Naast de verbeteringen voor de instellingen, vergroot PAja! de vaardigheden van de deelnemers. Ook kan PAja! leiden tot cultuurverandering in instellingen en onder cliënten (betere onderlinge bejegening, betere communicatie tussen cliënten en medewerkers, meer inspraak en participatie).