Voor het eerst in 2013 komt vandaag de Werkplaats Maatschappelijke Opvang, waarin Straat Consulaat participeert, bijeen. Momenteel is de Werkplaats de enige landelijke belangenbehartiger voor dak- en thuislozen en haar voortbestaan is in gevaar, nu er geen financiële middelen meer zijn om ondersteuning in te huren. We spreken af hoe we met deze beperking invloed kunnen blijven uitoefenen, met wie en hoe we de belangenbehartiging op de kaart kunnen houden.