Schroeder D&TP heeft een certificaat ontvangen van het PAJA project “Achterbanners keuren de dagbesteding”! Als aandachtspunten hadden zij: stimuleren van cliënten door middel van rolmodellen, kenbaar maken van de cliëntenraad, hygiëne en afdelingsregels. Schroeder heeft alle punten opgepakt en verbeterd. Zo zijn er vier stagiairs bezig met het maken van cv’s in samenwerking met cliënten, dit is om een snellere uitstroom te realiseren en kan daarnaast een goed voorbeeld geven aan andere cliënten. Ook wordt er nu beter gelet op de hygiëne en komen er veel minder klachten over binnen. Tot slot wordt er beter gecommuniceerd over de afdelingsregels, dit komt mede door de persoonlijke gesprekken die gepland staan met cliënten.