De cijfers over dakloosheid van het CBS laten zien dat de continue stijging van de hoeveelheid daklozen die het CBS telt is gestopt. Dat schetst een positief beeld en ook iets om blij over te zijn. Natuurlijk is 32.000 mensen nog steeds een veel te grote groep mensen en moet de extra inzet van het rijk en de gemeenten vooral verder op de ingeslagen weg.

Daarnaast is het zo dat het getal van 32.000 mensen heel veel daklozen niet meetelt. Zoals Valente aangeeft ervaart ook het Straat Consulaat dat er in de praktijk van alledag nog geen afname wordt ervaren van de hoeveelheid mensen die bij ons aanklopt voor ondersteuning. En ook op straat ervaren wij niet de geconstateerde afname van dak- en thuisloze mensen.

We zien een groeiend aantal mensen die op straat moet overleven en verstoken is van elke vorm van hulp, omdat ze ‘zelfredzaam’ geacht worden (mensen die alleen economisch dakloos zijn en niet verslaafd of een psychische aandoening hebben) of als ‘niet-rechthebbend’ worden beoordeeld onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Deze groep mensen neemt toe en deze groep wordt niet meegenomen in de CBS cijfers. Het is juist deze groep mensen die het meest kwetsbaar en zichtbaar is in het straatbeeld van de steden. Wij krijgen in toenemende mate belletjes, apps en mails van bezorgde burgers omdat er iemand onder een doos of met een doorweekte slaapzak in het park ligt.

De CBS cijfers gaan niet over deze groep mensen en we moeten dan ook constateren dat het positieve beeld helaas niet voor deze groep geldt. Er is meer hulp, zorg en aandacht nodig voor deze mensen en we zijn dan ook blij dat de Gemeente Den Haag deze week de permanente winteropvang opent zodat ook EU migranten, ongedocumenteerden en buitenslapers die te zelfredzaam worden geacht voor de Maatschappelijke Opvang deze winter binnen kunnen slapen.