Wijkorganisatie Moerwijk Coöperatie is bezorgd over de plannen van het Haagse stadsbestuur om ongeveer 25 tijdelijke woonplekken neer te zetten in de wijk. De woningen zijn bedoeld voor vluchtelingen met een verblijfsstatus en zorggroepen, zoals ex-daklozen of mensen met een psychiatrisch verleden.

Maar volgens coördinator Neo de Bono van de wijkvereniging wonen er in Moerwijk al veel mensen met een problematische achtergrond en kan de wijk niet nog meer problemen aan.

Wethouder Martijn Balster (PvdA) presenteerde woensdag samen met de wethouders Arjen Kapteijns (GroenLinks) en Kavita Parbhudayal (VDD) het ‘Doorbraakplan’. Hierin staat dat het stadsbestuur de komende tijd gaat zorgen voor honderden extra woningen voor statushouders en mensen in zorginstellingen of de daklozenopvang. Het gaat om mensen die klaar zijn om zelfstandig te wonen, maar voor wie geen huis beschikbaar is vanwege de crisis op de woningmarkt. Het stadsbestuur heeft in totaal vierhonderd woonplekken gevonden voor deze groep mensen. Die plekken komen in leegstaande gemeentelijke panden of braakliggende terreinen waar tijdelijke woningen komen. De woonlocaties worden kleinschalig van opzet met meestal niet meer dan dertig mensen en ze komen verspreid over de stad te liggen, verzekert het college.

Lees het complete artikel op de website van Omroepwest:

Moerwijk kan niet nog meer kwetsbare Hagenaars aan: 'Het is op'