Door een toenemend gebrek aan woningen en geld voor begeleiding zijn de grote gemeenten niet meer in staat de dakloosheid effectief te bestrijden. In onder meer Amsterdam, Utrecht en Nijmegen barst de nachtopvang uit haar voegen. ‘De hele keten is vastgelopen’, waarschuwt een Utrechtse wethouder.

Het groeiende aantal daklozen kan door het woningtekort al nauwelijks doorstromen naar een eigen huis. Maar áls er al een plek wordt gevonden, is er geen geld meer voor hun begeleiding. Dit probleem speelt in het hele land, zegt Valente, de landelijke brancheorganisatie voor de opvang.

Lees het complete artikel op de website van de Volkskrant:

Door gebrek aan woningen en geld zijn gemeenten niet meer in staat dakloosheid te bestrijden

Foto: ‘In gelul kan je niet wonen’, was één van de kreten tijdens de laatste actie van het Straat Consulaat om aan te geven dat het nu tijd voor daden is voor politiek Nederland.