Tim is 24 jaar, dakloos en is nu tijdens de Coronacrisis opgevangen door het Leger des Heils. Verschillende gemeente vangen dak-, en thuislozen op extra plekken op. In Almere zijn bijvoorbeeld 24 containerwoningen geplaatst, waarin elke ieder een eigen kamer heeft.

Dit biedt voor deze jongeren perspectief op een nieuwe start. Hella Masuger van Stichting Zwerfjongeren Nederland verteld over de problemen waar jongeren tegen aan lopen bijvoorbeeld de kostendelersnorm en een lage uitkering. Deze week verscheen een rapport van de RVS met het advies om dakloosheid te voorkomen en te verminderen. Staatssecretaris Blokhuis benadrukt dat de gemeente op basis van de wet en artikel 5 uitzonderingen kunnen maken. De afgelopen jaren is gebleken dat gemeente dit tot nu toe nog niet doen.

Lees het complete artikel op de website van bnnvara.nl:

Blokhuis: Gemeente, help dakloze jongere waar het kan

Foto door Arenda Oomen van Paul Blokhuis Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport