Ruim honderd Rotterdamse daklozen krijgen de komende zes maanden een eigen woning of woonplek. Doordat er zo’n grote groep uitstroomt kan de gemeente tijdelijke extra opvanglocaties sluiten en worden in alle nachtopvanglocaties in de stad slaapzalen omgebouwd naar slaapkamers.

75 daklozen die zelfstandig kunnen wonen krijgen versneld een eigen woning. Dit gaat in samenwerking met woningcorporaties, waarmee ook begeleidingsafspraken worden gemaakt. Ongeveer 30 daklozen, die vanwege problematiek nog niet zelfstandig kunnen wonen, stromen door naar een zogeheten tussenvoorziening met extra begeleiding.’

Straat Consulaat: Den Haag kan een mooi voorbeeld nemen aan Rotterdam. Ruim 100 daklozen krijgen de komende 6 maanden een eigen woning of woonplek. Dit zorgt voor een enorme doorstroom in de Maatschappelijke Opvang.

Lees het complete artikel op de website van binnenlands bestuur:

Ruim honderd Rotterdamse daklozen krijgen enigen woonplek