De Regenboog Groep ziet een verdrievoudiging van het aantal aanmeldingen van economisch daklozen ten opzichte van vorig jaar. Deze groep ‘zelfredzame’ daklozen, die geen psychische problemen hebben of verslavingen, hebben vaak een baan maar zijn niet in staat een eigen woonruimte te vinden. Naast de krappe woningmarkt, is corona volgens de Regenboog Groep een belangrijke oorzaak van deze stijging. “Dit is nog maar het topje van de ijsberg.”

Straat Consulaat: Een zorgelijke ontwikkeling in Amsterdam dat het aantal daklozen is verdrievoudigd. Den Haag heeft nu al een enorme wachtlijst. Ook slapen er al veel mensen buiten in parken, bossen en portieken. De situatie wordt ernstiger en ernstiger.

Ruim drie keer zoveel aanmeldingen van economisch daklozen in Amsterdam