De jongensopvang voor jongeren van 18-23 jaar wordt een 24 uursopvang in plaats van alleen een nachtopvang. Waar de meiden afgelopen jaar al dag en nacht werden opgevangen was het tot op heden zo dat de jongens alleen nachtopvang kregen en elke dag om 8.00 uur de opvang moesten verlaten en pas om 17.00 uur weer naar binnen mochten.

Afgelopen jaren heeft het Straat Consulaat, samen met haar Achterban gestreden voor voldoende en fatsoenlijk 24-uursopvang voor jongeren tussen de 18 – 23 jaar. Zo was dit tijdens de demonstratie op de daklozendag op 10 oktober 2020, nog één van onze actiepunten. Tot op heden was het zo dat de jongens om 8.00 uur de opvang moesten verlaten en pas om 17.00 uur weer naar binnen mochten. De Achterban heeft de afgelopen periode verschillende malen hier aandacht voor gevraagd. Zo hebben ze de media opgezocht, een ludieke actie met ontbijtjes aan de jongeren uitgedeeld en zijn ze verschillende keren met de wethouder in gesprek gegaan. Veel andere groepen in Den Haag kregen al 24- uurs opvang. Het probleem werd zo zichtbaar, dat de wethouder niet meer om deze oplossing heen kon.

abdul bert van alphen wethouder jongensnachtopvang

Straat Consulaat vrijwilliger Abdul en wethouder Bert van Alphen in de jongensopvang te Den Haag.

Straat Consulaat en Abdul, vrijwilliger bij Straat Consulaat en spreekbuis van de jongens van de nachtopvang nodigden de wethouder uit op de nachtopvang, waar hij donderdag een bezoek bracht. Openlijk vertelde de wethouder wat de stand van zaken was en deed hij de belofte om de volgende dag met een besluit te komen. Vrijdag 30 oktober 2020 kwam het goede nieuws.

De jongens krijgen 24-uurs opvang en de meisjes behouden hun 24-uurs opvang en krijgen er zelfs een aantal plekken bij!

We feliciteren iedereen maar vooral de jongens met dit resultaat. De rust die de 24 uurs opvang brengt bij dakloze jongeren zal hen ruimte geven voor het bouwen aan een nieuwe toekomst! We zijn blij met het genomen besluit en danken iedereen die met ons de afgelopen jaren hieraan heeft mee geholpen.