Wat verandert er?

Als iemand in een gemeente verblijft maar geen vast woonadres heeft, dan is het mogelijk om een zogenoemd briefadres te krijgen. Vanaf 1 januari 2022 is een gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn.

Onder andere uit het rapport ‘Een mens leeft, een systeem niet’ van de Nationale ombudsman blijkt dat gemeenten te vaak en onterecht iemand niet op een briefadres willen inschrijven. Ondanks het feit dat in verschillende circulaires is gewezen op de bedoeling van de wet en het belang van inschrijving van deze groep personen, zowel voor de betrokkenen zelf als voor de kwaliteit van de basisregistratie. Daarom is de bevoegdheid nu is gewijzigd in een verplichting.

Er wordt gewerkt aan het actualiseren van de Circulaire briefadres en aan een Handreiking voor het uitvoeren van deze verplichting. Voor 1 januari komen deze documenten beschikbaar. Daarnaast worden webinars voor gemeenten georganiseerd over dit onderwerp.

Bron: rvig.nl