Honderden daklozen, vluchtelingen en Hagenaars die binnen de muren van zorgorganisaties leven, moeten snel een eigen woning krijgen. Door voor deze groepen met spoed 400 huizen te realiseren, moet de enorme druk op de sociale huurwoningen verlicht worden. Dit staat in een vandaag gepresenteerd ‘Doorbraakplan’ van de gemeente.

De woningen zijn bedoeld voor mensen die normaal met voorrang via de wooncorporaties een huis krijgen. Die kampen echter met jarenlange wachtlijsten en mogen niet meer dan 30 procent via voorrangsregelingen toewijzen, wat neerkomt op 550 woningen. De 400 plekken die de gemeente met het Doorbraakplan realiseert moet daar dus verlichting bieden. Totaal zijn er echter maar liefst 1300 woningen nodig.

Doorstroming
Op die manier moet er doorstroming komen uit de daklozenopvang en zorginstellingen die met wachtlijsten kampen. Want het aantal daklozen is de afgelopen tien jaar fors toegenomen, vluchtelingen met een verblijfstatus kunnen niet doorstromen naar een woning en datzelfde geldt voor Hagenaars uit zogeheten zorgdoelgroepen. Zij kunnen ook niet verder met hun leven omdat ze geen eigen plek kunnen krijgen. Het gaat onder meer om mensen die uit een ggz-instelling stromen, uit een beschermd wonen-complex of tienermoeders die een eigen plek nodig hebben.

Lees het complete artikel op de website van het AD:

Locaties bekend voor honderden nieuwe woningen voor daklozen, statushouders en zorgdoelgroepen

Let op! Dit is een premium artikel en gaat af van uw gratis artikelen bij het AD.