Het woningtekort is de afgelopen jaren flink opgelopen. Een groot probleem is momenteel de sociale woningmarkt waar bijna geen doorstroom in is waardoor wachttijden oplopen.

Jongeren die in een kwetsbare positie zitten en in de opvang verblijven komen daardoor lastig aan een betaalbare woning. Het college wil daarom voor het einde van dit jaar 375 woonplekken hebben gerealiseerd voor kwetsbare jongeren.

Ook komt er dit jaar een pilot om 100 dak- en thuisloze jongeren te voorzien van een stabiel inkomen. Jongeren horen namelijk niet op straat, maar moeten de kans krijgen om met hun talenten hun eigen plek te vinden in onze stad, aldus wethouder Bert van Alphen. Hij wijst er op dat er niet alleen sprake is van een huisvestingsprobleem, maar ook een inkomensprobleem. ‘Om die vicieuze cirkel te doorbreken is het nodig om op alle gebieden te werken aan een oplossing.”

De jongeren van de Achterban hebben de afgelopen tijd meegedacht en voorstellen gedaan voor het actieprogramma van Paul Blokhuis. Bovenstaande voorstellen maken deel uit van een Actieprogramma dat erin moet voorzien dat jongeren in de stad niet langer dan drie maanden in de daklozenopvang verblijven en dat er nul jongeren op straat leven.

Over dit onderwerp is ook een artikel verschenen op Dagblad070:

Den Haag wil 375 woonplekken voor jongeren creëren

Foto: Martijn Beekman van Bert van Alphen, wethouder Sociale zaken, Armoedebestrijding, Maatschappelijke opvang.