Vorig jaar begon ik, Marlies Filbri, als directeur bij Straat Consulaat. Een organisatie die zich inzet voor de belangen van daklozen. Zoals altijd, als je in een andere sector aan de slag gaat was het wennen aan het nieuwe jargon.

Niemand hoeft op straat te slapen in Den Haag?
Ik werd al gauw geconfronteerd met de term ‘niet rechthebbenden.’ Met mijn mensenrechten achtergrond was ik verbaasd. Iedereen heeft toch dezelfde mensenrechten dus ook het recht op adequate huisvesting? Het werd me duidelijk dat het gaat over mensen die in Nederland niet onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen en dus geen recht hebben op opvang als zij dakloos zijn geworden. Onder deze categorie vallen mensen zonder verblijfsstatus of arbeidsmigranten zonder baan en huis en onduidelijk arbeidsverleden. Ingewikkeld hoor want ondanks de belofte van het College van Den Haag dat niemand in Den Haag op straat hoeft te slapen geldt dit dus niet voor deze groep.

De wet wordt genegeerd!
De afwezigheid van regiobinding als argument om mensen niet op te hoeven vangen was een andere eyeopener. Al is in de wet afgesproken dat mensen in elke stad toegang moeten hebben tot de daklozenopvang worden in de praktijk mensen die niet uit de regio komen de toegang ontzegd. Een klap in het gezicht voor mensen die recht hebben op hulp en zorg.

‘De les van de week’
Deze week heb ik weer bijgeleerd. Niet-rechthebbenden die vorige week naar binnen kwamen vanwege de extreme winterkou moesten zich deze week melden bij het daklozenloket om gescreend te worden op regiobinding. De situatie in de noodlocaties werd onrustig en gestrest. Er vielen tranen en er was boosheid. Mensen die voor langere tijd rust en een slaapplek dachten te hebben viel deze boodschap rauw op hun dak. Onbegrijpelijk. Er is toch een lockdown? Iedereen moet toch zoveel mogelijk binnen blijven? Helaas geldt dit niet voor de groep daklozen ‘niet-rechthebbenden zonder regiobinding.’ Deze mensen staan weer op straat in Den Haag. Blij dat ik niet in de schoenen sta van het daklozenloket die moet bepalen of niet-rechthebbenden wel of geen regiobinding hebben. Hoe stel je dat vast? Hartstikke triest dat er zelfs tijdens de lockdown mensen geweigerd worden in de daklozenopvang in Den Haag. Gelukkig staan dak- en thuislozen op het lijstje van mensen die wel na de avondklok op straat mogen zijn…..