Voor de aanpak van dakloosheid is op korte termijn een impuls van 150 miljoen euro nodig. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die, in de afwezigheid van een nieuw kabinet, een beroep doet op de Tweede Kamer om extra geld beschikbaar te stellen.

‘Alles doen wat mogelijk is’
In het kader van het programma Brede Aanpak Dakloosheid is 200 miljoen euro geïnvesteerd in het terugdringen van de dakloosheid, die de afgelopen tien jaar verdubbeld is. Dat geld werd in 2020 en 2021 verdeeld over de centrumgemeenten, die verantwoordelijkheid zijn voor het beleid wat betreft dakloosheid. Eind dit jaar loopt het programma af – terwijl de daklozenproblematiek nog volop speelt, waarschuwt de VNG in de brief aan de Tweede Kamer. De overheden moeten nog steeds ‘alles doen wat mogelijk is om dakloosheid in Nederland uit te bannen’.

Lees het complete artikel op de website van binnenlandsbestuur.nl:

VNG: '150 miljoen nodig voor aanpak dakloosheid'