De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman starten een onderzoek naar huisuitzettingen van kwetsbare gezinnen. Deze gezinnen moeten om de volgende redenen hun huis verlaten: bijvoorbeeld door huiselijk geweld, huurachterstand, overlijden, faillissement of bij (verdenking van) criminele activiteiten.

En moeten dan halsoverkop op zoek naar een andere woning. Alleen, zo’n woning is nauwelijks te vinden. Veel huizen zijn te duur (particuliere en/of koopsector) of er gelden lange wachtlijsten (sociale woningbouw).

Met het onderzoek willen de ombudsmannen de obstakels in beeld brengen waar deze gezinnen tegenaanlopen als zij (dreigen) hun huis (te) worden uitgezet. Het kan gaan om woningen in de private en de publieke sector. Het onderzoek richt zich daarnaast op de vraag wat de gezinnen van de overheid mogen verwachten vanuit mensenrechten- en kinderrechtenperspectief.

Lees het complete artikel op de website van dekinderombudsman.nl:

Kinderombudsman en Nationale ombudsman starten onderzoek naar huisuitzettingen kwetsbare gezinnen