v.l.n.r. Jenny de Jeu, Edo Paardekooper Overman, Paola Buitelaar, Bert Frings en Joke van der Meulen.

Vandaag is de ‘Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid’ gelanceerd: via de nieuwe website ervaringsinzet.nu kan ervaringskennis en -deskundigheid worden ingezet op alle vraagstukken die raken aan maatschappelijke opvang en beschermd wonen (MO & BW).

Dit kunnen vraagstukken zijn rond inzet van ervaringskennis en -deskundigheid vanuit cliënten- en naastenorganisaties. Maar ook andere organisaties kunnen er baat bij hebben zoals gemeenten en andere lokale instanties die zich bezighouden met beleid op het gebied van MO & BW. Zij kennen het cliënten- en naastenperspectief vaak niet of weten niet hoe ze dit effectief in hun beleid kunnen integreren. Vanaf vandaag kunnen ze een beroep doen op de Vliegende Brigade voor praktische input en ondersteuning op de thema’s waarmee ze worstelen.

Er zijn ook heel veel plekken waar het juist wel goed gaat. Informatie over die voorbeelden gaat de Vliegende Brigade via ervaringsinzet.nu beschikbaar maken voor iedereen die erin geïnteresseerd is.

Het project Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid is een samenwerkingsproject van Stichting Werkplaats COMO, Valente branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang en MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid.

Lees op de website ervaringsinzet.nu alles over de samenstelling van het kernteam en hun expertises:

Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid van start!