Gemeenten en het Leger des Heils maken zich zorgen over het lot van dak- en thuislozen. Na 1 januari is er geen extra geld meer beschikbaar, terwijl de opvang uitpuilt.

De daklozenopvang zit vol en de doorstroom naar een woning duurt, mede door de wooncrisis, veel te lang, zegt het Leger des Heils. Hoewel er in ongeveer elke stad en elk dorp wordt gewerkt aan betere opvang en huisvesting voor daklozen, vrezen het Leger des Heils en gemeenten 1 januari 2022. Op die dag lopen de zogenoemde Blokhuisgelden af.

Dat potje van 200 miljoen euro, genoemd naar demissionair staatssecretaris van volksgezondheid Paul Blokhuis, werd vrijgemaakt in het voorjaar van 2020. Doel was om gemeenten te stimuleren meer woonplekken en betere begeleiding voor daklozen te financieren, zodat die eerder zelfstandig kunnen wonen.

Lees het complete artikel op de website van Trouw:

Gemeenten vrezen 1 januari. Zakt de hulp aan daklozen daarna in?