Kansfonds en de Hogeschool Utrecht zijn gestart met een nieuwe telling om een beter beeld te krijgen van dak- en thuislozen in Noordoost-Brabant. De huidige monitoring telt kinderen, vrouwen, arbeidsmigranten en mensen zonder geldige verblijfspapieren niet of onvoldoende mee.

De gebruikte methode, genaamd ETHOS telling, definieert dakloosheid als een gebrek aan volwaardige huisvesting en omvat ook mensen die tijdelijk bij anderen verblijven of dreigen dakloos te worden. In België is de ETHOS telling al meerdere keren toegepast, waarbij bleek dat de cijfers vaak hoger waren dan verwacht, vooral wat betreft het aantal kinderen in precaire situaties.

In Noordoost-Brabant nemen in totaal 96 organisaties deel aan de telling, waaronder gemeentelijke diensten, maatschappelijke opvang, kerken, buurthuizen, thuiszorgaanbieders, woningcorporaties, sociaal werk, politie en scholen. Hoewel de ETHOS telling enkele nadelen heeft, zoals het niet meerekenen van buitenslapers en mensen die bewust onder de radar willen blijven, brengt het wel meer ‘verborgen groepen’ in beeld. De resultaten van de telling worden half oktober verwacht, en de initiatiefnemers hopen dat andere gemeenten het voorbeeld zullen volgen.

Lees meer over de ETHOS telling in Noordoost-Brabant op de website van binnenlands bestuur:

ETHOS telling: Nieuwe telling dak- en thuislozen Noordoost-Brabant

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!

Foto: Kansfonds.