Overlast door verward gedrag vergt veel politie-inzet. Hoe kunnen professionals in zorg en veiligheid samenwerken om dit probleem aan te pakken? Lector Bauke Koekkoek en beleidsmedewerker Evy Langenberg leggen het uit. Verward gedrag kan diverse oorzaken hebben, zoals drugsgebruik, psychische aandoeningen of verstandelijke beperkingen.

Een integrale aanpak is nodig om tijdig de juiste zorg te bieden en politiecontact te voorkomen. Het actieprogramma ‘Grip op onbegrip’ voorziet in structurele financiering voor regionale samenwerking tussen veiligheids-, zorg- en sociaal domeinorganisaties. Conferenties worden georganiseerd om goede praktijkvoorbeelden te delen en op maat gemaakte oplossingen te bespreken. Bauke Koekkoek noemt een geslaagd voorbeeld waarin een ggz-medewerker op de politiemeldkamer werd geplaatst en telefoontjes over verward gedrag meteen kon de-escaleren. Het behouden van dergelijke initiatieven blijkt echter moeilijk door organisatorische prioriteiten en belangen.

Koekkoek benadrukt dat een grondige analyse van de situatie belangrijk is voordat er meer geld en professionals worden ingezet. Evy Langenberg stelt dat het programma zich richt op lokale behoeften en hoopt op samenwerkingsverbanden die ervoor zorgen dat mensen met verward gedrag tijdig de juiste zorg krijgen zonder politiecontact.

Lees het volledige artikel op de website van magazines.rijksoverheid.nl:

Verward gedrag veroorzaakt overlast en vraagt veel politie-inzet

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!