Op een paar plekken in het land hebben ook dak- en thuislozen het Coronavirus opgelopen waaronder in Eindhoven en Amsterdam . De opvangplekken worden verkleind en overal komen isolatie- en quarantaineplekken, maar aan personeel en beschermingsmateriaal is een tekort. Dit blijkt uit een inventarisatie van NRC onder tien grote gemeenten in Nederland.

Het zijn moeilijke tijden. Bibliotheken, buurthuizen en veel inloophuizen – waar de koffie en maaltijden vaak klaarstaan – zijn momenteel gesloten. Ook zijn de bankslapers vaak minder welkom op hun logeeradres zodra ze een kuchje hebben. Waar het kan worden mensen in hotels geplaatst. Ook het inrichten van lege kantoorpanden wordt geopperd.

Lees het artikel op de website van het NRC:

Een corona-uitbraak onder daklozen wordt met alle macht voorkomen