Wegens de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, stopt de Soepbus (tijdelijk) na maandagavond 30 maart. Voor iedereen die dakloos is, is er in principe 24 uurs opvang in Den Haag.

Omdat er een alternatief is, stopt de Kessler stichting tijdelijk met de Soepbus. Daarmee wordt voorkomen dat kwetsbare mensen dicht bij elkaar komen (en blijven).

Zodra de overheidsmaatregelen weer versoepelen of de extra opvangcapaciteit weer afneemt, zal de Soepbus weer worden ingezet.

Medewerkers van het daklozenloket en het straatteam houden de situatie in de gaten en leveren maatwerk in voorkomende gevallen.

Foto: Straat Consulaat.