Utrecht ontwikkelde in 2019 een aanpak die – herhaalde – dakloosheid moet voorkomen. Nienke Boesveldt van de Universiteit van Amsterdam en student Mette Palm onderzochten de effectiviteit ervan. Met hun bevindingen kunnen álle gemeenten hun voordeel doen.

Van 2019 tot en met 2023 volgden wij 69 (ex)dak- en thuisloze personen in de regio Utrecht. De bevindingen van ons onderzoek bieden zicht op de factoren die dakloosheid bevorderen en tegengaan. Voordat we daar verder op ingaan, eerst kort het verhaal over het wel en wee van de dakloze personen die aan het onderzoek meededen.

Ruim twee derde van onze respondenten heeft inmiddels een woning toegewezen gekregen. De anderen zijn een alternatief, minder stabiel pad terechtgekomen. Zij zitten in een onderbroken traject, zijn herhaald dakloos of verblijven in een langdurige opvangvoorziening zoals beschermd wonen of in een kliniek.

Ondersteuning voormalig dakloze persoon is van groot belang voor blijvend succes van uitstroom naar zelfstandig wonen

Van de 69 participanten aan ons onderzoek zijn er vijf overleden, vaak relatief jonge mensen met een voorgeschiedenis van langdurige (herhaalde) dakloosheid.

Lees het volledige artikel op de website van sociale vraagstukken:

De lessen van het Utrechtse herhaalde daklozenbeleid

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!