De coronapandemie zette de belabberde opvang van daklozen in Nederland in het volle licht. De gemeente Zaanstad bracht tijdelijk de dak- en thuislozen onder in hotelkamers.

Wat bleek? Een eigen kamer bracht zoveel rust, dat de daklozen veel beter in staat waren om zich op het oplossen van hun problemen te concentreren. Nu heeft de gemeente een heel andere ambitie geformuleerd: daklozen moeten een huis krijgen, van waaruit ze met begeleiding hun leven weer op de rails kunnen krijgen.

Straat Consulaat: Herstel begint met rust. Veel daklozen verblijven nu in een rustige hotelkamer in plaats van een drukke opvang. Deze vorm van opvang doet veel mensen goed. Hopelijk kunnen we deze vorm van opvangen en hulpverlenen vasthouden ook na de Coronacrisis.

Bij de foto: Het welkom van het Stayokay hostel spreekt boekdelen voor het feit dat zij zich in Den Haag inzetten voor de opvang van daklozen tijdens de tweede coronagolf in Nederland.