Het kabinet maakt geld vrij voor de (om)bouw van 12.400 woningen voor kwetsbare groepen. Minister Ollongren van Wonen investeert 50 miljoen euro in 123 projecten, zodat die versneld van start kunnen gaan.

Een deel van de dak- en thuislozen worden daarmee van huisvesting voorzien. Een groot deel van de projecten bevindt zich in stedelijke vernieuwingsgebieden en het gaat voornamelijk om flexibele, tijdelijke huisvesting of transformatieprojecten, zoals kantoren die worden omgebouwd tot woonruimtes.

Straat Consulaat: We vinden het belangrijk dat er extra geïnvesteerd wordt in de bouw van extra woningen voor kwetsbare groepen. Momenteel zit de nachtopvang vol en slapen er veel mensen op straat. Zolang er geen uitstroom is naar betaalbare huisvesting voor deze groep mensen zal de groep op straat alleen maar groeien.

Lees het complete artikel op de website van het AD:

Daklozen en andere kwetsbare doelgroepen sneller aan huis geholpen

Foto: Straat Consulaat