De Achterban kent het straatleven van binnen en van buiten, maken gebruik van de laagdrempelige voorzieningen, hebben persoonlijk te maken met het gemeentelijke beleid en ondervinden het optreden van politie en justitie aan den lijve. Dus zij weten waar de knelpunten liggen. De beste antwoorden op de vraag wat er in Den Haag moet worden gerealiseerd, worden gegeven door de mensen die er gebruik van maken.

De Achterban is inmiddels een begrip in Den Haag. Vertegenwoordigers van cliëntenraden, cliënten uit de maatschappelijke opvang en daklozen nemen deel aan De Achterban. De Achterban loopt als een trein en de resultaten liegen er niet om. Er staan ruim 100 mensen op de deelnemerslijst en veel van hen doen actief mee aan de werk- en projectgroepen.

Achterbanners houden hun ogen en oren open, praten met lotgenoten, verstrekken informatie, realiseren projecten, doen onderzoeken, praten mee op gemeentelijk en landelijk niveau en vergaderen regelmatig om alle activiteiten op elkaar af te stemmen.

De Achterban liet voor het eerst van zich horen in april 2007. De Achterban is een groep (ex-) daklozen en (ex) gebruikers die regelmatig bij elkaar komt om met de werkers van stichting Straat Consulaat de belangen van deze groepen te behartigen.


Achterbanner worden?

Wil je Achterbanner worden (ofwel vrijwilliger worden van Straat Consulaat)? Neem dan contact op met het Straat Consulaat: 070 318 16 82. Misschien ken je wel een Achterbanner in je omgeving; zij kunnen jou informeren over de mogelijkheden. Of kom langs op ons werkadres: Parkstraat 32 te Den Haag.


Onze vergaderingen

Openbare Achterbanvergaderingen vinden vier keer per jaar plaats, op de laatste vrijdag van de maanden maart, juni en september. In december vergaderen we op de laatste vrijdag voor de Kerst. De vergaderingen starten om 12:30 uur, in de Lukaskerk, Om en Bij 2.

Om 12:00 uur gaan de deuren open en eten we een broodje met elkaar. Voor de pauze wordt een presentatie verzorgd, na de pauze houden we onze eigen vergadering. Iedereen is welkom op de plenaire vergadering. Loop gerust binnen!

In deze vergadering kan iedereen zijn idee kwijt. Dit kan gaan over zaken die spelen in de dag- en nachtopvang, op straat, of bijvoorbeeld tijdens de winterregeling. Ook ervaringen die je hebt gehad met politie of justitie. Wat gaat er goed? Wat kan er beter? En wat mag echt niet meer gebeuren? Iedereen wordt serieus genomen en samen kijken we hoe een onderwerp het beste aangepakt kan worden.

Achterbanners vergaderen daarnaast rondom allerlei projecten en er is regelmatig teamoverleg.


De Achterban Jongeren

De jongeren hebben te maken met andere problemen, andere hulpverleners, een andere afdeling binnen de gemeente Den Haag en deels ook andere wetgeving. Genoeg redenen om binnen De Achterban een aparte groep te vormen: de Achterban Jongeren.

De Achterban Jongeren staan klaar om de belangen van dakloze jongeren van regio Den Haag te behartigen, door met elkaar te vergaderen en te discussiëren over wat er wel of wat er niet goed gaat in de hulpverlening. Hier kan alleen verandering in komen als we weten wat de echte problemen zijn en dat kun je alleen van de jongeren zelf horen.

Deze werkgroep houdt zich ook bezig, met door de jongeren zelf bedachte projecten. Er is altijd plek voor nieuwe deelnemers, want vaak gaan jongeren na een periode Achterban weer door, bijvoorbeeld met een studie of werk.


Even voorstellen: Mike Knotter

Mijn naam is Mike Knotter en actief voor De Achterban. Ik ben bij de Achterban aangesloten omdat ik me wil inzetten voor de belangen van dakloze jongeren.

Via de Achterban kan je je stem laten horen en heb je ook het gevoel dat je gehoord word. Dat vind ik persoonlijk het belangrijkste. Ook al word er niet altijd gelijk wat aangedaan maar dan weet je in ieder geval voor je zelf dat ze er vanaf weten en dat de plannen al klaar liggen willen ze er werk van maken. Ik ben van plan de aankomende tijd en als het mogelijk is de aankomende jaren me in te blijven zetten voor de Achterban. Dat zal de ene periode wat meer zijn als een andere periode, maar aan mijn inzet zal het zeker niet gaan liggen.

Met vriendelijke groetjes,
Mike Knotter