In de context van onverklaarbaar gedrag en verhoogde veiligheidsrisico’s bundelt de VNG-handreiking krachten tussen gemeenten en forensische zorg voor een Levensloopaanpak. Deze synergie richt zich op individuen die worstelen met onbegrepen gedrag en potentieel gevaarlijke situaties.

Gemeenten fungeren als hoeksteen in het faciliteren van basisvoorwaarden zoals huisvesting, werk, financiële stabiliteit en zorg. Deze voorwaarden, als fundament van stabiliteit, minimaliseren de kans op escalaties. De handreiking omvat concrete suggesties en illustratieve scenario’s, bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het maatwerk voor diverse en kwetsbare gemeenschappen.

Ze moedigt aan tot een gecentraliseerd gemeentelijk aanspreekpunt met beslissingsbevoegdheid en pleit voor inventieve benaderingen van alledaagse uitdagingen, inclusief niet-traditionele huisvestingsoplossingen. Bezoek www.levensloopaanpak.nl voor uitgebreidere inzichten over de Levensloopaanpak, partnerschaprollen en inspirerende casestudies.

Lees het complete artikel op de website van de VNG:

VNG-handreiking voor Levensloopaanpak bij onbegrepen gedrag

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!