Arme mensen lijden niet het meest onder hun armoede, maar onder de aantasting van hun waardigheid. Ook hulpverleners dragen daaraan bij: zij richten zich conform de regels op het versterken van financiële posities zonder aandacht voor de mens en diens gevoelens.

‘Mijn man liet mij achter met hoge schulden en kleine kinderen. Toen mijn zus de kleren van haar kinderen aan mij gaf, om mij te helpen, realiseerde ik mij dat ik niet meer gewoon haar zus was, maar haar ‘arme’ zus was geworden. Maar ik nam het aan. Het was tenslotte voor de kinderen en ik kon het goed gebruiken’, aldus Fatima (47 jaar).

In het Haagse Laak, een stadsdeel met een hoger armoedecijfer dan elders in de stad, onderzocht innolab Laak Vitaal hoe arme mensen hun schrijnende situatie ervaren.

Lees het complete artikel op de website van het Sociale vraagstukken:

Waardigheid van armen genegeerd, ook door hulpverleners

Foto: Stuwstraat in ‘De Laak’ te Den Haag door het Straat Consulaat.