In Nederland bestaat er een structurele ongelijkheid tussen sociale klassen. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Eigentijdse ongelijkheid. Om dit aan te pakken moet er verder gekeken worden dan arm versus rijk, zeggen de onderzoekers.

In het onderzoek keek het planbureau niet alleen naar zaken als werk, inkomen en opleiding, maar ook naar bijvoorbeeld sociale netwerken, gezondheid en zelfvertrouwen.

“Kansenongelijkheid is breder dan mensen denken. Het gaat niet alleen om economische verschillen zoals vermogen, inkomen en opleidingsniveau”, zegt Cok Vrooman, onderzoeker bij het SCP. “Het gaat ook om wie je kent: je sociale netwerk, waar je bij past en wie je bent: je zogenoemde persoonskapitaal. Dat is een combinatie van je gezondheid en aantrekkelijkheid.”

Lees het complete artikel op de website van de NOS:

SCP: Aanpak ongelijkheid gaat verder dan aanpak armoede

Foto: uitsluitend ter illustratie van winkelende mensen.