De coronacrisis treft niet iedere werknemer even hard. Het grootste risico om hun baan te verliezen hebben mensen met een flexibel dienstverband in een sector die naar verwachting gaat krimpen.

Relatief veel werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond, laag opgeleide mensen en mensen met een arbeidsbeperking voldoen aan beide criteria. Werkverlies bij deze groepen brengt een groot risico op armoede met zich mee. Op tijd inzetten op herziening van de regels rondom werk, of investeringen in scholing is dan van belang meldt het SCP.

Lees het artikel op de website van het SCP:

Kwetsbare groepen lopen grootste risico op werkverlies en armoede