Kwetsbare mensen worden geconcentreerd in sociale huurwoningen, waardoor de leefbaarheid verslechtert.

Arme wijken met veel sociale huurwoningen zijn een verzamelpunt geworden voor allerlei kwetsbare groepen mensen. Deze wijken en buurten worden meer en meer ­bewoond door mensen die zichzelf amper redden, laat staan dat ze ­buren kunnen helpen. Hierdoor verslechtert de leefomgeving in wijken met veel sociale huur sneller dan verwacht.

Lees het complete artikel op de website van Trouw:

Arme wijken zijn een verzamelpunt van kwetsbare mensen. Gevolg: de leefbaarheid gaat hard achteruit

Foto door het Straat Consulaat in de Van Ruysbroekstraat in Den Haag