Meer dan de helft is “nieuwe dakloze” wordt gezegd. En met nieuwe daklozen worden de mensen bedoeld die vooral door economische omstandigheden alles kwijt zijn geraakt.

Uit het rapport van art onderzoeker Coline van Everdingen, waarvoor zij alle mensen in de nachtopvang op enig moment in de winter van 2017-2018 heeft ondervraagd, spreekt echter een ander beeld. Mensen hebben vaak veel en complexe problemen. En dat kan ook niet anders. Als iemand niet meerdere problemen heeft op meerdere leefgebieden, dan kom je de opvang immers niet eens in.

De meeste van die nieuwe daklozen worden door het daklozenloket doorgestuurd naar een Werkplein en zoeken en vinden onderdak in hun familie- of vriendennetwerk; pas als dat uiteindelijk niet meer lukt en de problemen zijn opgelopen, dan komt maatschappelijke opvang in beeld.

Elly Burgering