Naar aanleiding van de verhuizing van de dagopvang van het Leger des Heils van de Wagenstraat naar de Paviljoensgracht organiseert gemeente Den Haag een bijeenkomst voor de bewoners van het centrum. Straat Consulaat en Achterban zijn hierbij aanwezig. We treffen een bewonersgroep van ongeveer 175 personen, waaronder een aantal mensen die zeer verhit zijn. Ze voelen zich al jaren door de gemeente in de steek gelaten, zijn de binnenstadsproblemen meer dan zat en vinden dat voor wat betreft deze verhuizing de gemeente veel te laat is met haar informatie en hen voor een onvoldongen feit heeft geplaatst. Mantra van de voorgangster is dan ook: Leger des Heils, NEE. Wat jammer dat deze discussie nu over de hoofden van de bezoekers van het Leger des Heils wordt gevoerd. Vooralsnog is een oplossing niet in zicht.