Na een stageperiode van ongeveer vijf weken hebben de zes leerlingen van de minor Empowerment van de Haagse hogeschool hun advies mondeling aan ons gepresenteerd. Wij wachten het geschreven advies af en zullen met de aanbevelingen aan de slag gaan!