Sinds 2015 is wettelijk vastgelegd dat de maatschappelijke opvang landelijk toegankelijk is. Toch wordt regiobinding in 58% van de aanmeldingen nog gebruikt als argument om dakloze mensen geen slaapplek te bieden.

Wel is sprake van een lichte verbetering ten opzichte van 2017, blijkt uit het vierde ‘mystery guest’ onderzoek naar de landelijke toegang van de maatschappelijke opvang. Aan dit onderzoek werkte een groep Haagse vrijwilligers, ondersteund door Straat Consulaat, mee.

Download het PDF rapport via de onderstaande link:

trimbos landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang 2018

Website Trimbos met toelichting over dit onderwerp