Het College voor de rechten van de mens heeft net als de cliëntenorganisaties maatschappelijke opvang input geschreven voor het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer wat op 20 december staat gepland. Het College roept in haar brief de regering op om meer te doen om dak- en thuisloosheid uit te voorkomen en uit bannen.

Het respecteren, beschermen en verwezenlijken van het recht op huisvesting staat daarbij voorop. Dit vraagt een inzet op voldoende betaalbare en passende huisvesting voor dak- en thuisloze mensen alsmede voor hen die in een kwetsbare situatie zitten en dreigen dakloos te raken. Dit is de kern van een op mensenrechten gebaseerd huisvestingsbeleid.

Brief 'College voor de rechten van de mens' aan Tweede Kamer: Ban dak- & thuisloosheid uit!