Zo’n veertig mensen deden op 15 maart mee met de actie “Bevries de huur”, georganiseerd door een coalitie van SP Den Haag, Bond Precaire Woonvormen Den Haag (BPW), Haagse Stadspartij en Wij weigeren de huurverhoging. Ook het Straatconsulaat was met een kleine delegatie aanwezig.

Het protest vond plaats voor de ingang van het kantoor van woningcorporatie Haag Wonen aan de Waldorpstraat en was gericht tegen de hoogste huurverhoging (5,3%) in dertig jaar die Haagse woningcorporaties willen gaan invoeren.

Een aantal huurders greep de gelegenheid aan om hun hart te luchten over de steeds hogere woonlasten en over het vaak slechte onderhoud van sociale huurwoningen, met veel vocht en schimmel. In de afgelopen dertig jaar stegen de huren al met ruim 140%! Tegelijkertijd heeft de overheid miljarden onttrokken aan de sociale huursector door de verhuurdersheffing, werd het ministerie van Volkshuisvesting opgeheven, werden duizenden woningen verkocht of gesloopt en lieten de corporaties duizenden woningen verslonzen met grootschalige schimmel- en vochtproblematiek tot gevolg. Om nu te stellen dat de huurders zelf de nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van onze volkshuisvesting moeten financieren door middel van de jaarlijkse huurverhoging is de omgekeerde wereld en asociaal.

Aan het eind van de manifestatie werd een zwartboek aangeboden aan de drie aanwezige corporaties (Haag Wonen, Staedion en Hof Wonen). Vanuit de demonstranten kwam de oproep aan woningcorporaties om zich activistischer op te stellen. Dus niet alleen zeggen dat je wilt opkomen voor de belangen van huurders, maar ook daadwerkelijk met de overheid en de politiek de strijd aangaan om wonen betaalbaar te houden.

Peter Bos, belangenbehartiger van Straat Consulaat: “Als belangenorganisatie voor dakloze mensen vinden we preventie van dakloosheid van groot belang. Als wonen steeds duurder wordt wordt ook de kans om dakloos te raken steeds groter. Daarom steunen we de actie “bevries de huur” van harte.”

Nieuws van het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Lopende projecten bij het Straat Consulaat. Klik hier voor een overzicht!

Een koffiebar gerund door voormalig dakloze mensen waar inwoners en ondernemers uit Den Haag en dakloze mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Armoede in Nederland. Geldgebrek leidt vaak tot uitstel van betalingen en van uitstel komt afstel en dan is de afgrond snel in zicht. Klik hier voor een overzicht!

Geeft alle gepubliceerde berichten weer op onze website. Klik hier voor het overzicht!