De afdeling Jongerenwoningen deed dit jaar voor het derde opeenvolgende jaar mee aan de verbetertafel. De jongeren en de leidinggevende hadden naar eigen zeggen een open, eerlijk en informatief gesprek over punten die binnen de woonvoorzieningen verbeterd kunnen worden. Deze gesprekken zouden vaker moeten plaatsvinden!

Belangrijk voor een instelling om ruggespraak houden met de mensen die gebruik maken van het aanbod. Het Leger des Heils/Jongerenwoningen is samen met de jongeren en het team met de volgende punten aan de slag gegaan:

  1. Er is gekeken welke woningen er vrij zijn en wat er aan moet gebeuren om hier zo snel mogelijk jongeren te laten wonen.
  2. Er is een informatiebrief opgesteld, met daarin de verwijzing naar een website waar jongeren praktische informatie kunnen vinden die ze moeten weten als ze gaan wonen. Er wordt door de begeleiders en een jongere nagedacht over de inhoud van een training woonvaardigheden, als start bij ieder traject.
  3. Er hangt nu in drie woningen een white board, waar de begeleiders hun afspraken met de jongeren op kunnen zetten en waarop de huishoudelijke taakverdeling staat.
  4. Leger des Heils zegt toe te faciliteren in vervoer, als door jongeren een wasmachine gevonden wordt. (Kijk op gratis af te halen.) In de informatiebrief staat waar de jongeren kunnen wassen, hier zijn in de stad best veel mogelijkheden voor.
  5. In het jaarplan naar de gemeente, neemt het Leger des Heils de verbeterpunten van de verbetertafel mee.

Straat Consulaat en Achterban jongeren hebben aan het einde van de bijeenkomst met trots de verbetersticker overhandigd aan het Leger des Heils!