Op verzoek van de medewerkers en de jongeren, werd het Straat Consulaat en haar Achterban gevraagd opnieuw een verbetertafel te organiseren. Dit doen we graag en binnen twee weken zaten we met een aantal bewoners aan de pizza om verbeterpunten op te halen en met resultaat! De medewerkers en de jonge bewoners bij de KDOJ (Kort Durende Opvang Jongere) hebben afgelopen weken flink hun best gedaan om de verbetersticker opnieuw te verdienen.

  • Voortaan krijgen alle nieuwe cliënten een welkomst map met daarin; klachtenformulier, gedragsregels, uitleg cliëntenraad, privacyreglement, sanctiebeleid en een folder met informatie over financiën. Dit biedt voor de jongeren een hoop duidelijkheid;
  • Er wordt iedere 4 weken een bewonersoverleg georganiseerd. De jongeren zullen hier zelf een grote rol in spelen!;
  • De gespreksruimtes worden geïsoleerd, zodat de kamer ernaast niet meer kan horen wat er besproken wordt;
  • Er wordt geprobeerd zo min mogelijk te werken met Flex krachten, maar als ze werken zullen ze goed worden geïnformeerd over de voorziening.

KDOJ Kessler heeft toegezegd een jaartal op de sticker te vermelden en dit jaarlijks te laten terugkeren. De verbeterpunten zijn vermeld in overzichtelijke notulen, welke worden besproken op het volgende bewonersoverleg. Wij zijn heel blij met het resultaat van de verbetertafel, maar vooral zijn we blij dat het heeft bijgedragen aan het verbeteren van de medezeggenschap.

http://www.kesslerstichting.nl/kortdurende-opvang