De oproepen in de diverse media om extra giften te krijgen om de soepbus ook in 2018 te laten voortbestaan heeft tot een ware hausse geleid bij de Kessler Stichting om als vrijwilliger mee te helpen in de soepbus.

Nu vlak voor de Gemeenteraadsverkiezingen springen de politieke partijen er boven op, maar Directeur Schinkelshoek van de Kessler Stichting waarschuwt de fracties:

,,De Soepbus lijkt ingezet te worden als middel in de verkiezingsstrijd, en dat gaat niet bepaald zachtzinnig.” Hij vindt dat partijen breder naar het probleem van dak- en thuislozen moeten kijken: ,,Wat mij betreft wordt het tijd dat de opvangvoorzieningen voor de nacht worden omgevormd tot een professionele ‘spoedeisende hulp’ en niet langer alleen voorzien in bed, bad, brood en een beetje begeleiding.”

Inderdaad: Van alle kanten wordt duidelijk de laatste tijd dat er veel mis is met de opvang van deze kwetsbare groep in Den Haag. Waarvan akte!

Lees hier het complete artikel in het AD:

https://www.ad.nl/den-haag/soepbus-kan-toestroom-aan-hulp-niet-aan-tijdelijke-vrijwilligersstop