Het project jongerenwoning van het Leger des Heils ontving gisteren voor de tweede keer de Verbetersticker. Samen met de jongeren, die verspreid over Den Haag wonen, zijn ze aan de slag gegaan om de volgende punten te verbeteren:

 • Er wordt een verzoek ingediend bij de gemeente om de functie deels HBO te krijgen, waardoor begeleiders meer bevoegdheid hebben om bepaalde zaken met jongeren op te pakken en ze niet hoeven doorverwijzen naar een andere instantie.
 • Bij binnenkomst krijgen jongeren een welkomstbrief (verbetertafel 2015). In deze brief wordt de procedure uitlegd voor het opvragen van het dossier.
 • De begeleiders kunnen samen met de jongeren de woonkamers inrichten. De begeleiders zorgen voor vervoer en eventuele financiële middelen.
 • Er is een checklist gemaakt waar de woning aan moet voldoen voordat de jongere er in kan of de woning kan verlaten.
 • Iedere nieuwe bewoner krijgt een welkomstpakket met een emmer, spons, doekjes, vuilniszakken, allesreiniger en een multomap.
 • Bij alle woningen worden de gezamenlijke schoonmaakkasten gevuld met een bezem, stoffer en blik.
 • De jongeren en de medewerkers organiseren gezamenlijk een bbq.

Wij zijn heel blij met de betrokkenheid van het Leger des Heils en de jongeren voor de Verbetertafel, het is een mooi middel om de medezeggenschap te verbeteren.


Het project jongerenwoning van het Leger des Heils ontving gisteren voor de twee keer de Verbetersticker.
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blogger

Jongerenwoningen

WONING MET WOONBEGELEIDING T/M 22 JAAR

Jongerenwoningen zijn er voor Haagse jongeren t/m 22 jaar die op zichzelf willen wonen, maar moeite hebben een woning vast te houden. Er spelen meerdere problemen tegelijkertijd, waarbij het ontbreken van woonvaardigheden in het oog springt. Daarnaast is er vaak sprake van verslaving, schulden en/of psychiatrische problemen. De dagstructuur ontbreekt, evenals een passende dagbesteding.