Met ingang van 1 juli 2017 heeft Den Haag een nieuw meldpunt waar Hagenaars discriminatie kunnen melden. Deze antidiscriminatievoorziening Den Haag Meldt is een taak van de gemeentelijke ombudsman. En daar zijn wij blij om, want het is een belangrijke taak voor de stad Den Haag. Helaas komt discriminatie vaker voor dan we denken en zien. Wij zullen er alles aan doen om het melden van discriminatie te bevorderen.

Op 30 juni werd Den Haag Meldt officieel geopend door wethouder Rabin Baldewsingh. Voor de gemeente Den Haag is Den Haag Meldt niet alleen een wettelijke verantwoordelijkheid, maar ook een belangrijk signaal naar de Haagse samenleving. Discriminatie is onacceptabel en moet actief worden tegengegaan. “Discriminatie werkt ontwrichtend naar de persoon die het ervaart, en het werkt ontwrichtend naar de samenleving als geheel. We moeten elkaar de ruimte gunnen om onszelf te kunnen zijn. En we moeten inzien dat onze verschillen juist een kracht zijn op de werkvloer, in het onderwijs, in de buurt en in onze maatschappij. Pas dán vormen wij een echte samenleving en kunnen we werkelijk samen stad zijn. Ik ben blij dat de gemeentelijke ombudsman vanaf vandaag de uitvoering van onze taken in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen op zich neemt.”, aldus de wethouder.

Mensen die het gevoel hebben dat ze een baan of een vast contract mislopen vanwege hun afkomst, leeftijd, sekse, seksuele gerichtheid, lichamelijke beperking of anderszins, maar ook mensen die zich in de openbare ruimte of het publieke debat beledigend of vijandig bejegend voelen op een van die gronden, kunnen voortaan terecht bij Den Haag Meldt.

De klachtbehandelaars van het meldpunt registreren meldingen en adviseren bij eventuele vervolgstappen. Behandeling van klachten is altijd vertrouwelijk en gratis. Den Haag Meldt is bereikbaar via: www.denhaagmeldt.nl 070-7528200 en op locatie in de St. Jacobstraat 125 in Den Haag.

kijk hier op de website van denhaagmeldt.nl