De onafhankelijkheid en de kwaliteit van cliëntondersteuners staat onder druk, en niet voor het eerst. Dat is zorgelijk, niet alleen voor adequate cliëntondersteuning zelf, maar ook met het oog op de legitimatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Om te voorkomen dat kwetsbare groepen in het gedrang zouden komen door de reorganisatie en de nieuwe inrichting van de verzorgingsstaat is de positie van cliëntondersteuners in 2015 in de WMO en WLZ verankerd. Zij ondersteunen zorgvragers die in het kader van deze wetten behoefte hebben aan zorg. Onafhankelijk, los van de belangen van zorgaanbieders of financiers en met oog voor de nood van de cliënt en zin informele netwerk.

Niet iedereen is mondig en weet zelfstandig zijn weg op de markt van welzijn en geluk. Sommigen hebben behoefte aan vraagverheldering (wat heb ik nou eigenlijk nodig, wat is goed voor mij?), sommigen moeten geholpen worden om in het woud van zorgaanbieders het juiste aanbod bij elkaar te scharrelen en sommigen hebben behoefte aan ondersteuning bij de onderhandelingen over dit aanbod.

Lees het complete artikel via de onderstaande link:

Onafhankelijke cliëntondersteuning staat onder druk