Het Straat Consulaat heeft ook een wekelijks spreekuur op donderdagen voor jonge dak-, en thuislozen bij het Jongeren Informatie Punt Den Haag. Dit spreekuur is speciaal voor jongeren die dakloos (dreigen te) raken of overwegen van huis weg te lopen. Het spreekuur wordt verzorgd door jonge vrijwilligers die zelf ook ervaring hebben met dakloosheid en een ondersteuner van het Straat Consulaat.

Zij kunnen jou uit hun eigen ervaring tips en advies geven over welke hulp en opvang er is. En ook fijn, je kunt er gewoon even je verhaal kwijt, zonder dat je het gevoel hebt met een hulpverlener te praten.

We weten uit ervaring dat je om meerdere redenen dakloos kunt worden. Bijvoorbeeld door ruzie thuis, maar ook door schulden die in een korte tijd boven het hoofd groeien. Tijdens de Coronacrisis zijn veel jongeren hun bijbaan kwijt geraakt, waardoor in korte tijd schulden zijn ontstaan de kans op betalingsproblemen toe is genomen. De gemeente Den Haag biedt hulp om je zaken op orde te brengen. Maar dan moet je wel weten waar je om hulp moet vragen, zodat je niet onnodig lang bij mensen op de bank hoeft te slapen. Een goede voorbereiding op je intake gesprek helpt om snel de juiste hulp te krijgen.

Loopt de stress thuis zo hoog op dat je van huis weg wilt lopen? Dreig je dakloos te worden of sta je op straat? Dan heb je waarschijnlijk allerlei vragen over hoe jij zo snel mogelijk een dak boven je hoofd kan krijgen.

Dit kun je verwachten van het spreekuur voor jonge dak,- en thuislozen:

  • Je krijgt informatie over hoe de daklozenopvang in Den Haag werkt en wat je ervan kunt verwachten;
  • Samen bereid je jouw gesprek bij het daklozenloket of een andere hulpverlenende organisatie voor, zodat je jouw hele verhaal goed kunt vertellen;
  • Er zijn acties die jij zelf kunt doen en als je hulp nodig hebt dan krijg je uitleg over de verschillende soorten hulp die er in Den Haag is. Zo kun je samen bekijken bij welke hulpverlenende organisatie je wilt worden aangemeld;
  • Loopt de aanmelding voor hulpverlening of daklozenopvang niet lekker? Dan kunnen we hierin bemiddelen tussen jou en de zorgaanbieder of daklozenopvang;
  • Heb je zorg nodig, dan kun je hulp krijgen met het maken van afspraken met een zorgaanbieder;
  • Je kunt je verhaal kwijt aan een leeftijdsgenoot die zelf ook dakloos is geweest.

Afspraak maken
Bel voor een afspraak met 070 – 205 3500 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 17.00 uur) of stuur een WhatsApp bericht naar 06 – 15 888 955. Vanwege de corona-maatregelen werken we op afspraak.